Estás en: Portada / Sala de comunicacións / Actualidade

A Xunta e a rexión norte de Portugal traballan na conservación e recuperación de hábitats prioritarios na reserva da biosfera transfronteiriza Gerês-Xurés

A directora xeral de Conservación da Natureza, Verónica Tellado, participou hoxe no seminario ‘O Turismo de Natureza na Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés’

A Xunta prevé un orzamento de 2,6 millóns de euros para a execución das liñas de acción da programación 2015-2020 neste ámbito, parte das cales desenvolverá con outras entidades de carácter público

O Goberno galego executou accións de recuperación de equipamentos tradicionais ligados aos sistemas de explotación rurais e á conservación de razas gandeiras autóctonas

Entre os traballos realizados de xeito conxunto nesta zona destaca a restauración ambiental de áreas degradadas, o que supón unha mellora do potencial biolóxico dos terreos

Lamas de Mouro (Melgaço), 16 de decembro de 2014.- A Xunta de Galicia e a Rexión Norte de Portugal traballan de xeito coordinado na conservación e recuperación de hábitats prioritarios na Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurês. A directora xeral de Conservación da Natureza, Verónica Tellado, participou hoxe no seminario ‘O Turismo de Natureza na Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés’.

Verónica Tellado explicou que o carácter transnacional do parque materialízase nunha intensa relación con Portugal, que se manifesta na coparticipación en eventos e proxectos, como as campañas conxuntas para a realización de censos faunísticos, así como no programa de reintrodución da águia real, que está a acadar un éxito notable.

A Dirección Xeral de Conservación da Natureza prevé un orzamento estimado de 2,6 millóns de euros para a execución das liñas de acción da programación 2015-2020 no ámbito do Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés, Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés , parte das cales desenvolverá con outras entidades de carácter público.

Tellado adiantou que a citada programación contempla 4 eixos de actuación:
• Imaxe e identidade da Reserva da Biosfera transfronteiriza Gerês-Xurés
• Desenvolvemento socioeconómico
• Conservación da natureza e patrimonio cultural
• Participación social e integración da comunidade e actores que interveñen na Reserva de biosfera transfronteiriza Gerês-Xurés.

Desde o ano 2010, o Goberno galego, en colaboración co Ministerio de Medio Ambiente, investiu 221.746,32 euros en actuacións de apoio ao desenvolvemento sostible e á conservación do patrimonio natural na Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês – Xurés, que destaca polas súas particulares condicións botánicas, sendo un lugar de referencia para o estudo da flora ibérica.

Conservación e recuperación
No que se refire ás accións executadas, destacan as relativas á conservación de hábitats prioritarios e das poboacións de flora e fauna silvestre, xa que o parque conta con 29 tipos de hábitats naturais de interese comunitario, dos cales 6 considéranse prioritarios. Esta actuación prevé melloras do seu estado de conservación como garantía de biodiversidade, incluíndo medidas específicas para aves rapaces e especies de presa (coello, perdiz e lebre), así como o seguimento de fauna ameazada. As actuacións expostas terán continuidade temporal mediante a súa inclusión no Plan de acción da Reserva da Biosfera.

Outra liña importante que se segue nesta zona é a restauración ambiental de áreas degradadas, actuación demandada polos axentes sociais e económicos do ámbito nas diferentes mesas de traballo celebradas para a elaboración do Plan de Desenvolvemento Sostible e da Carta Europea de Turismo Sostible.

Esta acción prevé a recuperación ambiental de vertedoiros, a restauración de noiros en estradas e outras obras civís, a rexeneración de masas forestais afectadas por incendios, así como accións de conservación do solo e prevención fronte á erosión. Estes traballos suporán unha mellora do potencial biolóxico dos terreos restaurados, pero tamén beneficios a nivel socioeconómico, como son a maior dispoñibilidade e calidade dos solos, a mellora paisaxística e a redución do risco de riadas e desprendementos, entres outros.

Verónica Tellado salientou que dende o seu departamento tamén se levaron a cabo accións de fomento do desenvolvemento sostible, que incluían a recuperación de equipamentos de carácter tradicional ligados aos sistemas de explotación rurais, e ao mantemento e recuperación de variedades de uso agrícola ou forestal, así como de razas gandeiras autóctonas. Un exemplo desta liña de traballo é a avaliación do plan de reintrodución da cabra montés nos terreos do Gerês-Xurés, para o cal se elaborou un estudo de inventario, caracterización e análise do potencial da especie para o seu aproveitamento cinexético no ámbito.

Tellado concretou que boa parte dos esforzos da Xunta neste parque centráronse na promoción dos seus valores ambientais e a integración da poboación local, emprendendo actuacións de formación e sensibilización na difusión dos obxectivos, funcións e beneficios que implican residir nunha Reserva da Biosfera de carácter transfronteirizo. A realización de talleres participativos de educación ambiental, a gravación dun documental sobre a interacción do home e a natureza na Reserva da Biosfera, a creación da súa propia páxina web e a organización dunha campaña de voluntariado e un campo de traballo internacional constitúen accións levadas a cabo para acadar os obxectivos indicados.