Estás en: Portada / Sala de comunicacións / Actualidade

A Xunta cede gratuitamente ao Concello de Pontevedra preto de 30.000 m2 en Monteporreiro, así como a reurbanización dunha parte da rúa Alemania

As superficies cedidas son case a totalidade das zonas verdes e de uso público da urbanización de vivendas de promoción pública de Monteporreiro

Tamén se cederon os traballos de reurbanización dun tramo da rúa Alemania e as prazas adxacentes, na que o IGVS investiu máis de 1,52 millóns de euros
 

  • Plano dos terreos cedidos

Santiago, 1 outubro de 2014.- O Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) cedeu gratuitamente ao concello de Pontevedra 29.729,62 metros cadrados de superficie que se destinará a zonas verdes e espazos libres de uso público. No mesmo acto, o IGVS cedeu ao concello de Pontevedra as obras de reurbanización da rúa Alemania, prazas adxacentes e aparcadoiros en superficie no polígono de Monteporreiro.

A cesión inclúe a práctica totalidade das zonas verdes e se uso público do ámbito da urbanización de vivendas de promoción pública de Monteporreiro, excepto tres franxas arredor de tres dos edificios de vivendas que pertencen aos mesmos. Os solos cedidos ao Concello son os seguintes:

 

Superficie (metros cadrados)

Resto parcela Parcela I.3 B
2.918,04

Resto finca matriz (Mazá I.3)

10.958,00

Resto Parcela I.4 D-E

3.848,00

Resto Parcela I.4 A

224,70

Resto Parcela I.4 B-C

5.598,88

Resto finca matriz (Mazá I.4)

6.182,00
TOTAL
29.729,62


Urbanización
Por outra parte, o IGVS cedeu ao concello de Pontevedra as obras de reurbanización da rúa Alemania, prazas adxacentes e aparcadoiros en superficie, realizadas e financiadas pola administración autonómica.

As obras consistiron na remodelación dos espazos públicos que a circundan, actuando sobre a rúa e zonas de aparcadoiro adxacente para mellorar a oferta de espazos de aparcadoiro superficiais. Para iso modificouse a sección da vía, ampliáronse as beirarrúas, regulouse o aparcadoiro ao longo da calzada e realizáronse novas plantacións de arboredo

Tamén se realizou a renovación da rede de abastecemento de auga potable, da rede de incendios e as de saneamento e pluviais.

Finalmente, cambiáronse as luminarias e asfaltouse o viario resultante.

O investimento realizado polo Instituto Galego da Vivenda e Solo na reurbanización da rúa Alemania supera 1,52 millóns de euros, incluíndo obras de urbanización, traballos técnicos e proxecto.