19 Dec 2003

Real decreto 1740/2003, do 19 de decembro, sobre procedementos relativos a asociacións de utilidade pública (BOE nº 11, do 13 de xaneiro de 2004)